משלוח חינם בישראל לרוכשים ב-250 ₪ ומעלה
עגלת הקניותעגלת הקניות שלי 0 ספרים
15% הנחה!
בסוד שיח
שתפו

בסוד שיח

על האדם ועמידתו נוכח ההוויה (כתבים פילוסופיים א')

מרטין בובר

מחבר הספר הזה, פרופסור מרדכי מרטין בובר, כבר יצא שמו וטיבו בﬠולמנו ובﬠולמם. מתחילתה של תנוﬠת תחייתנו הלאומית התייצב בובר ﬠל משמר טהרתה האידיאולוגית במﬠרבן של תפוצותינו ונﬠשה פרשנה לﬠצמנו ומתורגמנה לﬠמים. היה ﬠמל ﬠמה לסﬠדה ולאַששה בדרכי המחשבה ובאורחות המﬠשה, שיסודתם ברוח ישראל וגילוייו מדור דור. צלל המחבר בנבכי תולדותינו והשתדל להגיﬠ לסוד הװיתנו הלאומית והאוניברסאלית ולﬠשותה אמת-מידה לדרכי ﬠשייתנו הפרטית והציבורית מבית ומחוץ, להליכותינו ﬠם ﬠצמנו וﬠם אחרים באמת ובאחריות בחולוֹ של יום ובמציאותה של השﬠה.

ספריו של המחבר על אבות החסידות ונאומיו ﬠל היהדות, חיבוריו בסוגיות של מקרא ומאמריו בﬠיונים כלליים האירו את ﬠיניהם ופתחו את לבותיהם של רבים וטובים בישראל ובﬠמים, שראו ﬠולם פרוﬠ, שכולו תרוﬠת מלחמה ומהומת־שררה ורדיפת-בצﬠ-שווא, ונפשם כמהה לדבר אמת ולחזון אמונה בחיים, שאין ﬠמה בריחה ממציאותה של תביﬠת המﬠשה, אלא יש ﬠמה ﬠמידה בתביﬠה זו ובאחריותה כהוויתה וכאמיתה. ; ספר זה, שהוא ראשון לכינוס כתביו הפילוסופיים של המחבר, כולל את ﬠיקרי משנתו בדבר מהות ﬠמידתו ודרכו של האדם בהוויה ובﬠולם; שאם זכה האדם, כל שﬠה וכל מﬠשה וכל רחש נﬠשים לו דרכי זיקה גומלת גמורה של האדם והﬠולם זה ﬠם זה כהוויתם וכאמיתם (׳אני ואתה׳-׳דו-שיח׳).

בﬠין בהירה ובבינה יתרה ובחכמת-ﬠולם לא שכיחה מציב המחבר את גבול משנתו בתחומי המﬠשה של היחסים הפסיכולוגיים והמוסריים הגלויים והמוצנﬠים בדרך כלל, גודרה מפני שיבושי-דﬠות ופרצי-רוחות ('השאלת שהיחיד נשאל' – 'יסודותיו של הבין-אנושי') ומראה את כוח שימושה בליבון בﬠיות פרטיות ובבירור דרכי פתרוניהן ('ﬠל המﬠשה החינוכי'). הﬠיונים הדקים, שבאו בספר 'בסוד-שיח', קודם שלבשו צורה ﬠברית היו מורי-דרך להוגי-דﬠות ולאנשי-מﬠשה חשובים, וכך קנו לו למחבר שם-עולם; וחזקה ﬠליהם, שﬠתידים הם להיות בלבושם הﬠברי כלי עצה ובינה לרבים ממשכילי ﬠמנו, הצמאים לדﬠת-אמת ותוהים ﬠל דרך המﬠשה הראוי.

מחיר: ₪65
מחיר באתר: ₪55
הנחה: 15%
בסוד שיח
מאת: מרטין בובר
הוצאה: מוסד ביאליק
מק”ט: 1010239
נתונים נוספים: צירף הקדמה שמואל הוגו ברגמן; תרגם חלק מן הפרקים צבי וויסלבסקי.
מס' עמודים: 262
שפה: עברית
גולשים שצפו בספר זה התעניינו גם בספרים הבאים:
מלכות שמים
בובר מנסה לחשוף את שורשה הקדמון של המשיחיות היהודית ומבקש להראות שהיא היוותה בראשית תולדות האומה בארצה דימוי היסטורי-אקטואלי, ורק לאחר שגברה האכז ...
קרא עוד >
₪75
₪65
מלכות שמים
עיונים בספרים שופטים ושמואל
מרטין בובר
₪75
₪65
בפרדס החסידות
במרכז החסידות עומדת התפישה בדבר ערכם הדתי של חיי יום-יום, ועל יסוד זה חושף המחבר את שורשיה ושלוחותיה של החסידות בתולדות הרוח. הוא מתאר את התפקיד ...
קרא עוד >
₪81
₪57
30% הנחה!
בפרדס החסידות
עיונים במחשבתה ובהווייתה
מרטין בובר
₪81
₪57
פני אדם
באנתרופולגיה פילוסופית האדם עצמו נעשה עיונו. בספרו עוקב בובר אחר השאלה מהו האדם ועל גלגוליה מאריסטו ועד קאנט, דרך היגל, מארכס, פייארבאך וניטשה. ...
קרא עוד >
₪75
₪52
30% הנחה!
פני אדם
בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית (כתבים פילוסופים ב')
מרטין בובר
₪75
₪52
דרכו של מקרא
בובר מסיט את מרכז הכובד של דיונו ליחסו של האדם אל המקרא. מטרת התבוננותו במקרא היא "להכיר ממשות-עולם ומכוחה להתייצב בפני ממשות-השעה", ומתוך כך הוא ...
קרא עוד >
₪75
₪52
הדפסה 3
30% הנחה!
דרכו של מקרא
עיונים בדפוסי סגנון בתנ"ך
מרטין בובר
₪75
₪52
דרכו של אדם על פי תורת החסידות
סדרת הרצאות שנשא בובר בתחילת שנת תש"ה. הוא מצביע על נצחיותה של התורה שמכוונת לכל אדם ולכל דור. על האדם לתת את דעתו באופן בלתי פוסק למצבו, למיקומ ...
קרא עוד >
₪49
₪34
דרכו של אדם על פי תורת החסידות
מרטין בובר
₪49
₪34