משלוח חינם בישראל לרוכשים ב-250 ₪ ומעלה.
עגלת הקניותעגלת הקניות שלי 0 ספרים

מסה

Reading in the Bible in the Pre-Modern World
This collection of essays explores the divergent, as well as complementary trends, in reading the Hebrew Bible in the pre-modern world. It does ...
קרא עוד >
₪111
₪83
חדש!
25% הנחה!
Reading in the Bible in the Pre-Modern World
Interpretation, Performance and Image
Chanita Goodblatt and Howard Kreisel (editors)
₪111
₪83
עם השירה והזמן- שני כרכים
ספר זה נכתב במהלך ימים רבים, מצויים בו פרקים שראו אור בעיתונים, בכתבי-עת ובהרצאות אורח באונברסיטאות, בצד רשימות וסיפורים שמתפרסמים פה לראשונה. תח ...
קרא עוד >
₪192
₪115
40% הנחה!
עם השירה והזמן- שני כרכים
דפים מאוטוביוגרפיה ספרותית
חיים גורי
₪192
₪115
שירה ולשון
העורך כינס מבחר מסות ורשימות מתוך בשדה הספר - חטיבת מאמרים של ברדיצ'בסקי שעניינה ספרות, סופר וספר: תורפת הספרות ותולדות אישי הספרות; שאלת הלשונות ...
קרא עוד >
₪68
₪47
30% הנחה!
שירה ולשון
מבחר מסות ורשימות
מיכה יוסף בן-גוריון ברדיצ'בסקי
₪68
₪47
דאנטה ועמנואל הרומי
מסה זו ראתה אור לראשונה בפירנצה בשנת 1921 למלאת שש מאות שנה למותו של דאנטה. בפתח דבריו מפריך קאסוטו את הדעה אודות הידידות בין השניים, אולם בהמשך ...
קרא עוד >
₪55
₪39
39 ₪ בלבד!
דאנטה ועמנואל הרומי
משה קאסוטו
₪55
₪39
הדרשות בישראל
צונץ מוכיח בספרו שהדרשות היו קיימות בישראל מאז ומתמיד. אולם השפעתו של הספר וחשיבותו הן דווקא בשיטת החקירה וביסודות שהונחו בה לחלוקת מדרשי ה"הגדה" ...
קרא עוד >
₪111
₪67
40% הנחה!
הדרשות בישראל
והשתלשלותן ההיסטורית
י"ל צונץ
₪111
₪67
בין שתי נשמות
על הדמיון הכמוס בין הדמויות בסיפור 'תמול שלשום' של ש"י עגנון לבין 'פאוסט' של גתה ...
קרא עוד >
₪68
₪51
25% הנחה!
בין שתי נשמות
האנלוגיה הפאוסטית ב'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון: בעיית הטרגדיה המודרנית
דן מירון
₪68
₪51
פרלודים
הזיקות הגלויות והסמויות בין ספרות למוסיקה – קשרי הקשרים בין אמנויות אלה לבין עצמן ובינן לבין העולם – הן שעומדות במרכזו של ספר זה. ...
קרא עוד >
₪64
₪51
20% הנחה!
פרלודים
אורי הולנדר
₪64
₪51
דפים למחקר בספרות, כרך 13
ציפורה כגן (עורכת)
₪75
₪51
שורשים ונופים
קרא עוד >
₪72
₪49
שורשים ונופים
מבחר כתבים בחקר הפולקלור
שוורצבוים חיים
₪72
₪49
בנבכי הדמוקרטיה
לוריא, מרנץ (עורכים)
₪65
₪44
ספר המצרף
ההדיר מכתב-היד והוסיף מבוא והערות ש' פיינר. ...
קרא עוד >
₪68
₪47
30% הנחה!
ספר המצרף
כתב מחאה משכילי מהמאה התשע-עשרה
יצחק אייזיק קובנר
₪68
₪47
יהודים ויהדות: פילוסופיה פוליטית
בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון. הספר כולל את כתביו של פרופ' יוחנן בלוך בפילוסופיה פוליטית יהודית. אלו עוסקים בבעיה קיומית של היהדות: הקשר הדיאלק ...
קרא עוד >
₪96
₪66
יהודים ויהדות: פילוסופיה פוליטית
מסות
יוחנן בלוך
₪96
₪66
טהא חוסין והתחדשותה של מצרים
טהא חוסיין, הסופר והפובליציסט הנודע המצרי (נפטר 1973), היה מחלוצי ההתחדשות התרבותית, החברתית והספרותית במצרים, מורה דרך ובעל סמכות בלתי מעורערת ב ...
קרא עוד >
₪135
₪94
30% הנחה!
טהא חוסין והתחדשותה של מצרים
מבחר קטעים מכתביו
טהא חוסין
₪135
₪94
הפאומה העברית מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים
הספר חוקר את תולדות הסוגה (הז'אנר) של הפואמה העברית מראשיתה, בשנת 1825 בפואמה 'ברוריה' לש' מולדר, ועד סוף העשור השני של המאה השערים. המחקר מתאר א ...
קרא עוד >
₪65
₪44
הפאומה העברית מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים
מחקר בתולדות ז'אנר
יהודית בר-אל
₪65
₪44
פייטנים ובריונים
הספר הוא מחקר היסטוריוגרפי, המתאר את צמיחת השיר הפוליטי הארצישראלי ומתחקה על הגורמים ההיסטוריים והספרותיים שהביאו לעלייתו. התגבשות השירה הפוליטית ...
קרא עוד >
₪103
₪71
פייטנים ובריונים
צמיחת השיר הפוליטי העברי בארץ-ישראל
חנן חבר
₪103
₪71
המשפט
זהו ספר רב-היקף שבו מכהנת תורת המשפט כמבוא לגופי המשפט. השופט בדימוס חיים ה' כהן כיוון את דבריו לקוראים המשכילים המתעניינים גם בהלכה וגם במעשה, ד ...
קרא עוד >
₪0
₪0
מהדורה שנייה
אזל - היכנסו לדף הספר למלא טופס התעניינות
המשפט
חיים ה' כהן
₪0
₪0
הכתיבה ההיסטורית היהודית
ההיסטוריוגרפיה היהודית משקפת נאמנה את ההיסטוריה של היהודים לדורותיהם. היא מופיעה בעידן הרציונליזם, בשעה שהאמונה במסורת האבות נקראת למבחן הביקורת ...
קרא עוד >
₪135
₪92
הכתיבה ההיסטורית היהודית
מהרנסאנס עד העת החדשה
ראובן מיכאל
₪135
₪92
הטבע ורוח האדם
המחבר תרגם מגרמנית. הספר מבוסס על סדרת הרצאות שנשא המחבר בכנסים שנתיים של אגודת 'ארנוס' באסקונה בשנים 1979-1966, ועניינו בתולדות יחסו של האדם לט ...
קרא עוד >
₪103
₪72
30% הנחה!
הטבע ורוח האדם
שמואל סמבורסקי
₪103
₪72
שבעים פנים לחיים
בספר מציג המחבר מודל לפסיכולוגיית-זמן מחזורית, שאת עקרונותיה הוא דולה מעולם המדרש. תפיסת הזמן המדרשית מושתת, לדעתו, על מחזוריות פסיכולוגית של תשו ...
קרא עוד >
₪87
₪74
שבעים פנים לחיים
רה-ביוגראפיה מדרשית כפסיכותרפיה אישית
מרדכי רוטנברג
₪87
₪74
הומרוס
עלילותיה של השירה ההומרית, שגם היום - מאות שנים לאחר שהועלו על הכתב - לא נס ליחן, מתרחשות בעולם שעם כל קרבתו האנושית אלינו, עדיין הוא רחוק מעולמנ ...
קרא עוד >
₪68
₪48
30% הנחה!
הומרוס
זקלין דה רומיי
₪68
₪48
חרוז ומשמעות
המחבר בודק בספרו, הראשון בעברית המיוחד כולו לנושא הזה, את הקשר שבן חרוז למשמעות, באמצעות התבוננות בשתי תופעות בסיסיות המתגלות במאות שירים עבריים ...
קרא עוד >
₪72
₪49
חרוז ומשמעות
עיונים בפואטיקה היסטורית של השירה העברית
עוזי שביט
₪72
₪49
פליאה וחשיבה בעולם מדעי-טכנולוגי
הספר מציע אוריינטציה חדשה בכמה תחומי דעת, בדמות פילוסופיה של הפליאה, הקודמת לידיעה והמכוונת אותה. המחבר מנסה לפרש את פלאי היצירה באמנות ובספרות, ...
קרא עוד >
₪81
₪55
פליאה וחשיבה בעולם מדעי-טכנולוגי
אפרים שמואלי
₪81
₪55
הרוח במציאות
יצירתו האוניברסלית של מרדכי מרטין בובר חובקת מרחבי תרבות ודרכי ביטוי רבים ומגוונים. הספר מתיימר לחשוף מגמות עיצוב שביצירת בובר בכללותה, ולהקנות מ ...
קרא עוד >
₪87
₪59
הרוח במציאות
מגמות העיצוב בהגותו של מרטין בובר
אברהם שפירא
₪87
₪59
מאמרים
יהושע השיל שור, מראשי דובריה ולוחמיה של ההשכלה העברית המאה הי"ט, היה איש קהילת ברודי שהיתה ממרכזיה הבולטים של ההשכלה בשעתה. ממונוגראפיה זו ניתן ל ...
קרא עוד >
₪43
₪30
30% הנחה!
מאמרים
יהושע השיל שור
₪43
₪30
אורי דורות
הקדמה בנציון דינור. המסות שנתקבצו לספר זה נכתבו ונתפרסמו במשך יותר מיובל שנים בידי נשיאה השלישי של מדינת ישראל, זלמן שזר. מתוך הספר מתגלה ראייתו ...
קרא עוד >
₪49
₪34
אורי דורות
מחקרים והארות לתולדות ישראל בדורות האחרונים
שניאור זלמן שזר
₪49
₪34
לתולדות השירה והדראמה העברית, מחקרים ומסות (כרך א-ב)
בספר זה על שני כרכיו מוגש לקורא מבחר מתוך מחקריו ומסתיו של חיים שירמן, חוקרה של השירה העברית בימי הביניים. הכרך הראשון נתייחד לפיוט הארץ-ישראלי ה ...
קרא עוד >
₪111
₪95
לתולדות השירה והדראמה העברית, מחקרים ומסות (כרך א-ב)
חיים שירמן
₪111
₪95
ש"י עגנון - מחקרים ותעודות
הקובץ הוקדש לעגנון במלאת שמונה שנים לפטירתו, ונכללו בו איגרות ויצירות שלא נדפסו עדיין, הארות ביוגראפיות, מחקרים העוסקים בתחומים שונים ביצירתו וכן ...
קרא עוד >
₪72
₪62
ש"י עגנון - מחקרים ותעודות
גרשון שקד; רפאל וייזר
₪72
₪62
וולדן - חיים ביער; מרי אזרחי
תורו התבודד במשך שנתיים ביער שעל חופו של אגם ולדן. היה זה ניסיון של אדם לחיות מעמל כפיו בלבד. לפי הפרק הראשון "חיים של צמצום" ולפי מבואו של שמעון ...
קרא עוד >
₪73
₪55
הדפסה 6
25% הנחה!
וולדן - חיים ביער; מרי אזרחי
הנרי תורו
₪73
₪55
עוצמה ודמותה
בספר ניתוח ובירור של מושגי-יסוד ועיקרים בתחום החברה והמדינה אשר לגביהם נוקטים בני אדם, בדרך כלל, עמדות רעיוניות, בהיותם מודרכים על-ידי אידיאולוגי ...
קרא עוד >
₪59
₪40
עוצמה ודמותה
מסה בפילוסופיה חברתית ומדינית
נתן רוטנשטרייך
₪59
₪40
נהריים
תרגם מגרמנית והוסיף הערות יהושע עמיר; הקדים מבוא שמואל הוגו ברגמן. המאמרים המוגשים בספר זה נכתבו בין השניים 1929-1914, שנת מותו של רוזנצווייג, ו ...
קרא עוד >
₪87
₪65
25% הנחה!
נהריים
מבחר כתבים
פרנץ רוזנצווייג
₪87
₪65
דרכי המחקר
תרגמו אהרון ראובני ויונה שחר-לוי; ערך חנוך קלעי; כתב הקדמה ליאונארד בלום. בספר זה הובלט המאחד את מדעי-ההתנהגות השונים יותר מהמפריד ביניהם. הספר ...
קרא עוד >
₪72
₪49
דרכי המחקר
מיתודולוגיה של מדעי-ההתנהגות
₪72
₪49
דפי פנקס
אוסף של מחשבות, תגובות ופרקי הגות מתוך פנקסו של המחבר. הדברים הועלו על הכתב עם התהוותם ונושאם הכללי הוא הספרות העברית והאירופית עם דגש על ביקורת ...
קרא עוד >
₪49
₪34
דפי פנקס
שלמה צמח
₪49
₪34
רוחות מנגנות
ספר זה, שהוא בעצם המקבילה של הספר "אמת הבניין", מיוחד לסופרי האסכולה הוורשאית. נוספו בו הדיוקנאות הבולטים של יוצרי הספרות העברית החדשה מימי פריחת ...
קרא עוד >
₪55
₪38
פורסם ב-1952
רוחות מנגנות
יעקב פיכמן
₪55
₪38
כתבים אוטוביוגראפיים
בספר זה כנוסו בהשמטות חיבוריו האוטוביוגראפיים של ליליינבלום "חטאות נעורים", "דרך תשובה", "דרך לעבור גולים" וכן קטעים נבחרים מתוך יומניו, איגרות ו ...
קרא עוד >
₪129
₪90
30% הנחה!
כתבים אוטוביוגראפיים
(שלשה ספרים)
משה לייב ליליינבלום
₪129
₪90
על הגבול הישן והחדש
רב מאמרי הספר נכתבו בתקופת חייו האחרונה של המחבר. ...
קרא עוד >
₪49
₪34
על הגבול הישן והחדש
מסות ספרותיות
פ. לחובר
₪49
₪34
קשת ניסן
ברשימת-מסות אלה נוגע המשורר עזרא זוסמן בשפע של נושאים ועניינים: תופעות טבע, מראות חברה ורחוב, מאורעות הימים, דיוקנאות של אישי ציבור ואמני עט ומכח ...
קרא עוד >
₪43
₪30
קשת ניסן
רשימות ומסות קטנות
עזרא זוסמן
₪43
₪30
מוסכמות ומשברים בספרותנו
י"ב שיחות על הספרות העברית החדשה. כינסה את השיחות וכתבה דברים בפתחן צפורה כגן. עריכת הספר נעשתה על פי רשימות שהועתקו מתוך רשם-קול. בשיחות הונחו ...
קרא עוד >
₪68
₪47
מוסכמות ומשברים בספרותנו
שמעון הלקין
₪68
₪47
על המונארכיה
דאנטי אליגיירי, משורר והוגה, היה מבשרה של תקופת התחייה וההתחדשות בתרבות אירופה. הוא נאבק על שחרורה של אירופה מעול שלטון הכנסייה. במסה 'על המונארכ ...
קרא עוד >
₪62
₪43
30% הנחה!
על המונארכיה
דאנטי אליגיירי
₪62
₪43
גלות
תרגם מגרמנית ישראל אלדד. זוהי מסה מעמיקה על חיזיון הגלות בתולדות ישראל. נכתבה בברלין ב-1936. ...
קרא עוד >
₪49
₪34
גלות
יצחק בער
₪49
₪34
הרוח הטובה
על פני יריעה רחבה נדונים טיפוסים מספרות ישראל, מספרות העמים וממציאות החיים, תוך דיוק תכונותיהם מן הצד הקומי ומן הצד הטראגי. ...
קרא עוד >
₪49
₪34
1959
הרוח הטובה
על טבע הצורה הקומית וזיקתה לטראגית
מ"ה בן-שמאי
₪49
₪34
בין עבר להווה
ספר זה הוא עיון בטיבה של ההכרה ההיסטורית והיחס בינה לבין התהליך ההיסטורי מאת אחד מחשובי ההוגים בבעיות השיטה של החקר ההיסטורי. בספר דיון בשאלות הה ...
קרא עוד >
₪59
₪40
1955
בין עבר להווה
דרכי ההכרה ההיסטורית
נתן רוטנשטרייך
₪59
₪40