יצירת קשר

טלפון ישיר: 02-6797942
מרכזיה: 02-6783554 שלוחות 116-120
פקס: 02-6783706
כתובת מוסד ביאליק: פייר קניג 37, אזור תעשייה תלפיות, ירושלים 91531
כתובת למשלוח דואר: ת"ד 92, ירושלים 91000

x
x