אודות

בשנת תרצ"ה, במלאות שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק, הקימו ההנהלה הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית מוסד של קבע לטיפוח הספרות והמחקר העבריים, וקראו לו 'מוסד ביאליק' על שמו של המשורר. בתור מוסד לאומי ציבורי נדרש מוסד ביאליק בעיקר למפעלים ספרותיים ומדעיים שיש עמם חיזוק יסודות של התרבות העברית, וערכם ערך קיים - נכסי צאן ברזל לדורות.

ראויים לציון המפעלים האלה: האנציקלופדיה המקראית; ספרי כינוס; ספרי 'דורות'; חקר המקרא, הספרים החיצוניים, המגילות הגנוזות, לשון המקרא; ספרי הגות - פילוסופיה יהודית וכללית, קבלה, חסידות; היסטוריה וסוציולוגיה; ספרות יפה, מסה, ביקורת, לשון; תרגומים מספרות יידיש ומספרות העולם; ידיעת ארץ-ישראל ועתיקותיה; אמנות ודברי אמנים; חקר הציונות; ביבליוגרפיה; והמפעלים החדשים: תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל; כל כתבי אורי צבי גרינברג; כל שירי אבא קובנר.

x
x