היסטוריה יהודית > בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים (שני כרכים)

בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים (שני כרכים)

מחקרים בתקופת שיבת ציון: תולדותיה, ספרותה, לשונה, השקפותיה ועולמה הדתי

מאת שרה יפת

לאחר שנים רבות שבהן הייתה תקופת שיבת ציון (שכונתה גם 'התקופה שלאחר הגלות' או 'התקופה הפרסית') תקופה נידחת וחסרת חשיבות בלימוד המקרא, הן במסורת הלמדנית היהודית והן במחקר המדעי של המקרא, חל בעשרות השנים האחרונות שינוי דרמטי ביחס אליה, בעיקר במחקר המקרא הבינלאומי. מחקרים מן העת האחרונה מאירים לאט-לאט את תולדותיה של התקופה, את ספרותה ואת אופייה, ומבהירים גם את חשיבותה של התקופה להמשך קיומו של עם ישראל וגם את תפקידה בעיצוב הזהות הישראלית, בייצובה ובקידושה של הספרות המקראית ובהתפתחותה של דת ישראל. ההתעוררות במחקר תקופת שיבת ציון ניכרת גם במחקר המקרא בישראל, אם כי עדיין במידה פחותה יותר, וספר זה נועד למלא במקצת את החסר.

בספר נכללו רוב מחקריה של פרופ' שרה יפת על תקופת שיבת ציון, וכונסו בו שלושים וחמישה חיבורים: שלושים ושלושה מאמרים ושתי הרצאות, שפורסמו במקורם באנגלית, או בעברית ובאנגלית בעת אחת. מצד תוכנם ועניינם כל המחקרים מבטאים כהלכה את מצב המחקר בזמן חיבורם, אלא שלאחר התקנה חדשה ועריכה קפדנית, הם מעמידים כאן חיבור אחיד ושלם, שפרקיו מצטרפים זה לזה ומשלימים זה את זה.

פרקי הספר סודרו לפי נושאיהם ותוכנם וקובצו בארבעה שערים: מאמרים שעניינם בתקופת שיבת ציון בכללותה, מאמרים שיוחדו לספרות ההיסטורית שנכתבה בתקופת שיבת ציון, מאמרים שעניינם בספר עזרא-נחמיה, ומאמרים על ספר דברי הימים. עם זאת, החלוקה אינה 'הרמטית' ויש פה ושם 'נזילה' של הדיון משער לשער. בכל השערים נכללו במאמרים נושאים השוואתיים למיניהם.

הספר מרים תרומה רבת-חשיבות ועניין לידע על תקופת שיבת ציון ולמחקר שיוחד לה. יש בו כדי לשמש כלי עזר שאין ערוך לו לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, למורים ולתלמידים בבתי הספר התיכוניים, ולכל מי שיש לו עניין במקרא ובתולדות ישראל בעת העתיקה.

 

שרה יפת, כלת פרס ישראל למקרא, היא פרופסור אמריטה בקתדרה על שם יחזקאל קויפמן בחוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים. היא חיברה וערכה כשלושים ספרים ופרסמה יותר ממאה מאמרים בנושאים שונים במחקר המקרא. מספריה: 'אמונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית' (1966, 1977 ושלוש מהדורות באנגלית, 1989, 1997, 2009); פירוש מדעי מקיף על ספר דברי הימים (באנגלית 1993, בסדרה Old Testament Library, ראה אור גם במהדורה גרמנית, 2003-2002). פירושה לספר עזרא-נחמיה עומד לצאת לאור בסדרה 'מקרא לישראל'. 

 

 
הוצאה:מוסד ביאליק
 
מק"ט:1011014
 
מחיר :
135.00 ₪

מחיר מבצע :
92.00 ₪
 
x
x