ספריית האנציקלופדיה המקראית

בריתות מדיניות במזרח הקדום
מאת אמנון אלטמן
בריתות מדיניות במזרח הקדום
מחיר: 111 מחיר: 76
ודורך על במתי ים
מאת נגה איילי-דרשן
ודורך על במתי ים
מחיר: 111 מחיר: 76
'אין אדם שנולד חכם'
מאת נילי שופק
'אין אדם שנולד חכם'
מחיר: 96 מחיר: 66
חיי ירמיהו
מאת רוני גולדשטיין
חיי ירמיהו
מחיר: 96 מחיר: 66
החוויה הדתית במזמורי תהילים
מאת שמאי גלנדר
החוויה הדתית במזמורי תהילים
מחיר: 72 מחיר: 49
ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה
מאת אהרן דמסקי
ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה
מחיר: 135 מחיר: 92
אנשי שוליים בתקופת המקרא
מאת נחום אברהם
אנשי שוליים בתקופת המקרא
מחיר: 96 מחיר: 49
החתים ותרבותם
מאת איתמר זינגר
החתים ותרבותם
מחיר: 111 מחיר: 76
משני עמים לעם אחד
מאת שמאי גלנדר
משני עמים לעם אחד
מחיר: 96 מחיר: 66
כל גבולות ארץ
מאת נילי ואזנה
כל גבולות ארץ
מחיר: 111 מחיר: 49
נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי
מאת משה ענבר
נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי
מחיר: 111 מחיר: 76
מחקרים בספרות הנבואה הקלסית
מאת גרשון ברין
מחקרים בספרות הנבואה הקלסית
מחיר: 111 מחיר: 76
הכתב והמכתב
מאת שמואל אחיטוב
הכתב והמכתב
מחיר: 135 מחיר: 92
למלך אדוני
מאת ציפורה כוכבי-רייני (תרגמה)
למלך אדוני
מחיר: 111 מחיר: 76
יהושע וברית שכם
מאת משה ענבר
יהושע וברית שכם
מחיר: 96 מחיר: 66
אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל, מאות ט'-ו' לפנה"ס
מאת מרדכי כוגן
אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל, מאות ט'-ו' לפנה
מחיר: 86.58 מחיר: 59
אגדות בראשית
מאת גונקל ה'
אגדות בראשית
מחיר: 74.88 מחיר: 51
ספר דברי הימים
מאת יצחק קלימי
ספר דברי הימים
מחיר: 135 מחיר: 49
ספר שופטים - אמנות העריכה
מאת יאירה אמית
ספר שופטים - אמנות העריכה
מחיר: 68 מחיר: 47
שלמות פגומה
מאת יאיר הופמן
שלמות פגומה
מחיר: 102.96 מחיר: 71
 
דפים: [1] 2 (סה"כ: 31)
x
x