מדעי היהדות > סליחות, תפילות וקינות

מדרשי גאולה
מאת יהודה אבן-שמואל
מדרשי גאולה
מחיר: 179 מחיר: 122
התפילה בישראל: היבטים חדשים
מאת עורך - אורי ארליך
התפילה בישראל: היבטים חדשים
מחיר: 111 מחיר: 76
מי כמוך
מאת אפרים חזן, רחל חיטין-משיח
מי כמוך
מחיר: 96 מחיר: 49
חקרי קבלה ותפילה
מאת משה חלמיש
חקרי קבלה ותפילה
מחיר: 111 מחיר: 76
מספד שומרון
מאת משה פלורנטין
מספד שומרון
מחיר: 96 מחיר: 66
ספר זכירה
מאת אפרים ב"ר יעקב מבונא
ספר זכירה
מחיר: 43 מחיר: 30
 
סה"כ: 6
x
x