תרגומים מיידיש

המתופף בחוצות
מאת משה-לייב הלפרן
המתופף בחוצות
מחיר: 43.29 מחיר: 30
גיטו יום-יום
מאת תורי אברהם
גיטו יום-יום
מחיר: 80.73 מחיר: 55
ברכב אש
מאת אברהם סוצקבר
ברכב אש
מחיר: 67.86 מחיר: 47
הביקורת ובעיותיה
מאת שמואל ניגר
הביקורת ובעיותיה
מחיר: 54.99 מחיר: 38
סיפורים
מאת הירש דוד נומברג
סיפורים
מחיר: 43 מחיר: 30
הנזיד והגדייה
מאת דער נסתר
הנזיד והגדייה
מחיר: 43.29 מחיר: 30
ר' שמעיה מברך המועדות ודברי סיפור אחרים
מאת אייזיק מאיר דיק
ר' שמעיה מברך המועדות ודברי סיפור אחרים
מחיר: 43 מחיר: 30
שירים וחזיונות
מאת אהרון גלנץ-ליילס
שירים וחזיונות
מחיר: 43.29 מחיר: 30
שירים ומחזות
מאת אברהם גולדפאדן
שירים ומחזות
מחיר: 43 מחיר: 30
טווס הזהב
מאת משה לייב הלפרן
טווס הזהב
מחיר: 43.29 מחיר: 30
חצר בפוקורנה
מאת יחיאל הופר
חצר בפוקורנה
מחיר: 54.99 מחיר: 38
חצר במוראנוב
מאת יחיאל הופר
חצר במוראנוב
מחיר: 54.99 מחיר: 38
מכל עמלי
מאת יעקב גלאטשטיין
מכל עמלי
מחיר: 38 מחיר: 26
עיר ויהודיה
מאת שלמה ביקל
עיר ויהודיה
מחיר: 49.14 מחיר: 34
ממעינות קדומים
מאת אפרים אוירבך
ממעינות קדומים
מחיר: 49 מחיר: 34
 
סה"כ: 15
x
x