מדעי היהדות > לשון המקרא

מבראשית לדברי הימים
מאת אבי הורביץ
מבראשית לדברי הימים
מחיר: 87 מחיר: 59
החזרה - פנים רבות לה
מאת שמיר יונה
החזרה - פנים רבות לה
מחיר: 87 מחיר: 59
רש"י כפרשן וכבלשן
מאת חנוך גמליאל
רש
מחיר: 96 מחיר: 49
ביקורת נוסח המקרא
מאת עמנואל טוב
ביקורת נוסח המקרא
מחיר: 96 מחיר: 66
המקרא ותרגומיו
מאת אברהם גייגר
המקרא ותרגומיו
מחיר: 59 מחיר: 40
 
סה"כ: 5
x
x