מדעי היהדות > חקר המקרא והמזרח הקרוב הקדום

בריתות מדיניות במזרח הקדום
מאת אמנון אלטמן
בריתות מדיניות במזרח הקדום
מחיר: 111 מחיר: 76
בית מקרא - כרך סב (תשע"ז), חוברת ב
בית מקרא - כרך סב (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים (שני כרכים)
מאת שרה יפת
בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים (שני כרכים)
מחיר: 135 מחיר: 92
חמישה קדמוני מפרשי ר' אברהם אבן עזרא
מאת עורך ראשי: חיים קרייסל
חמישה קדמוני מפרשי ר' אברהם אבן עזרא
מחיר: 144 מחיר: 100
בית מקרא - כרך סב (תשע"ז), חוברת א
בית מקרא - כרך סב (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
בית מקרא - כרך סא (תשע"ו), חוברת ב
בית מקרא - כרך סא (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
ודורך על במתי ים
מאת נגה איילי-דרשן
ודורך על במתי ים
מחיר: 111 מחיר: 76
האסופה המקראית - ארבעה כרכים
מאת מנחם הרן
האסופה המקראית - ארבעה כרכים
מחיר: 423 מחיר: 240
סדרת מגילות - מחקרים במגילות מדבר יהודה
סדרת מגילות - מחקרים במגילות מדבר יהודה
מחיר: 1182 מחיר: 505
אנציקלופדיה מקראית - תשעה כרכים
אנציקלופדיה מקראית - תשעה כרכים
מחיר: 959 מחיר: 540
בית מקרא - כרך סא (תשע"ו), חוברת א
בית מקרא - כרך סא (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
'אין אדם שנולד חכם'
מאת נילי שופק
'אין אדם שנולד חכם'
מחיר: 96 מחיר: 66
בית מקרא - כרך ס (תשע"ה), חוברת ב
בית מקרא - כרך ס (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
בית מקרא - כרך ס (תשע"ה), חוברת א
מאת עורך: יאיר הופמן
בית מקרא - כרך ס (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
בית מקרא - כרך נט (תשע"ד), חוברת ב
בית מקרא - כרך נט (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
האסופה המקראית - חלק ד
מאת מנחם הרן
האסופה המקראית - חלק ד
מחיר: 96 מחיר: 66
בית מקרא - כרך נט (תשע"ד), חוברת א
בית מקרא - כרך נט (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
ויקרא - ספר הפולחן והמוסר
מאת יעקב מילגרום
ויקרא - ספר הפולחן והמוסר
מחיר: 111 מחיר: 76
בית מקרא - כרך נח (תשע"ג), חוברת ב
בית מקרא - כרך נח (תשע
מחיר: 114 מחיר: 74
הקריעה הגדולה
מאת עמוס פריש
הקריעה הגדולה
מחיר: 96 מחיר: 66
 
דפים: [1] 2 3 4 5 6 (סה"כ: 108)
x
x