ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה של כתבי נתן רוטנשטרייך
מאת עורך: יוסף גלרון-גולדשלגר
ביבליוגרפיה של כתבי נתן רוטנשטרייך
מחיר: 81 מחיר: 55
הספרות על חיים נחמן ביאליק בלשון העברית - ביבליוגרפיה
מאת עציוני מ'
הספרות על חיים נחמן ביאליק בלשון העברית - ביבליוגרפיה
מחיר: 102.96 מחיר: 71
חקר השירה והפיוט
מאת שירמן ח'
חקר השירה והפיוט
מחיר: 95.94 מחיר: 66
ביבליוגרפיה לשנים 1996-1984
מאת עמוס עוז
ביבליוגרפיה לשנים 1996-1984
מחיר: 86.58 מחיר: 59
ביבליוגראפיה של כתבי מרדכי מרטין בובר (תרנ"ז -תשי"ז 1957-1897)
מאת משה קטן (עורך)
ביבליוגראפיה של כתבי מרדכי מרטין בובר (תרנ
מחיר: 49.14 מחיר: 34
כתבים (1981-1904)
מאת חיים שירמן
כתבים (1981-1904)
מחיר: 38 מחיר: 26
 
סה"כ: 6
x
x