ספרים חדשים

לא מבטן אלא מגן
מאת צביה ולדן, צפורה שחורי-רובין
לא מבטן אלא מגן
מחיר: 87 מחיר: 59
שובו של האב הנעדר
מאת חיים וייס, שירה סתיו
שובו של האב הנעדר
מחיר: 72 מחיר: 49
היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס
מאת דוד רוקח
היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס
מחיר: 87 מחיר: 59
מבראשית לדברי הימים
מאת אבי הורביץ
מבראשית לדברי הימים
מחיר: 87 מחיר: 59
הגזזת
מאת עורכות: שפרה שורץ, סיגל סדצקי
הגזזת
מחיר: 135 מחיר: 92
בריתות מדיניות במזרח הקדום
מאת אמנון אלטמן
בריתות מדיניות במזרח הקדום
מחיר: 111 מחיר: 76
ילקוט מורשת 98 - לחקר השואה והאנטישמיות
ילקוט מורשת 98 - לחקר השואה והאנטישמיות
מחיר: 96 מחיר: 66
הכל יקר
מאת אסתר אטינגר
הכל יקר
מחיר: 87 מחיר: 59
מיניאטורות מקראיות
מאת גיל הראבן
מיניאטורות מקראיות
מחיר: 72 מחיר: 49
שום שפה
מאת זהר איתן
שום שפה
מחיר: 68 מחיר: 39
לאן שנצוף שם בית
מאת מיה טבת דיין
לאן שנצוף שם בית
מחיר: 68 מחיר: 39
 
סה"כ: 11
x
x